Alle uitspraken van Gaïd

7 maand geleden
Jos
HJKMgaid
11 maand geleden
Jos
HJKMbroekhack
1 jaar geleden
Jos
HJKM
1 jaar geleden
Jos
HJKMdenkjapanner
1 jaar geleden
Jos
HJKMuitschotletters
1 jaar geleden
Jos
LEGOHJKMlego18
2 jaar geleden
Jos
HJKMEiffelzwangerijsbombe
2 jaar geleden
Jos
HJKMgebruikgaatje
3 jaar geleden
Jos
HJKMkiwiechtheftigkiwis
4 jaar geleden
Jos
hjkmsitemichkrankenhanken
4 jaar geleden
Jos
hjkmnougesprekvoerthoefrudi
5 jaar geleden
Jos
hjkmanatomischgevormdrennen
9 jaar geleden
Jos
weetzettenoor
9 jaar geleden
Jos
nbollerbollernbollerboller
9 jaar geleden
Jos
nbollerbollernbollerboller
10 jaar geleden
Jos
overfocussen
10 jaar geleden
Jos
zielangpixelig
10 jaar geleden
Jos
sinterklaaszitbarstensvolprop
11 jaar geleden
Jos
gegooidzien
11 jaar geleden
Johannes
mannennatuurlijkprobleem
11 jaar geleden
Jos
levenmate
11 jaar geleden
Johannes
strijkervoetmooirugpijn
https://topquote.nl