Het is zoet, één letter van de taal des eeuwigen te stamelen; op aarde heet zij vergiffenis.

1 jaar geleden
Jos
zoetlettertaaldeseeuwigenn

Gerelateerde uitspraken

1 jaar geleden
Jos
boekleesalsofogenkompassage
1 jaar geleden
Jos
einde
https://topquote.nl