Het is zoet, één letter van de taal des eeuwigen te stamelen; op aarde heet zij vergiffenis.
1 jaar geleden
Jos
zoetlettertaaldeseeuwigenn

Gerelateerde uitspraken

1 jaar geleden
Jos
toneelkunstheetlevenkomedie
1 jaar geleden
Jos
letterwetspellingen
1 jaar geleden
Jos
beloftelettergeestgehouden
Kaj
2 jaar geleden
Jos
HJKMminstgeliefdeletter
1 jaar geleden
Jos
letterheiliggodmensenveilig
https://topquote.nl